Over ons

Bommelerwijs is de roepnaam van Stichting RK/PC Onderwijs Bommelerwaard die in 2000 door een fusie van de vier schoolbesturen van de zes katholieke basisscholen in de Bommelerwaard is ontstaan. Op 1 augustus 2023 is de protestants-christelijke basisschool De Hoeksteen gefuseerd met onze stichting.

Samen verzorgen zij onderwijs aan ruim 1700 leerlingen.

 1. Franciscusschool in Zaltbommel
 2. De Schakel in Ammerzoden
 3. De Pollenhof in Hedel
 4. Deken Wehmeijerschool in Velddriel
 5. Mgr. Zwijsenschool in Kerkdriel
 6. St. Odradaschool in Alem
 7. CBS De Hoeksteen in Well


De scholen staan in verschillende kernen en hebben elk een eigen historie en identiteit.
Bommelerwijs heeft er daarom voor gekozen om alle scholen de ruimte te geven om zich optimaal aan te passen aan de wensen en eisen van de gemeenschap, waarvan zij onderdeel uitmaken. De zorg voor (het welzijn van) de individuele leerling en de kwaliteit van het onderwijs zijn centrale drijfveren bij iedere school.

Bommelerwijs is een financieel en organisatorisch gezonde stichting die in staat is om de scholen te voorzien van die ondersteuning die nodig is om een moderne, kwalitatief hoogstaande invulling te geven aan het onderwijs. Zo wordt in het schooljaar 2015/2016 de Schoudercom app voor alle scholen en ouders ingevoerd, waarmee een persoonlijke communicatie tussen ouders en school mogelijk wordt gemaakt.

 

In nauwe samenwerking met de ouders worden de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd begeleid naar een goede en gezonde toekomst.

 

Neem voor uitgebreide informatie per school een kijkje op de website van de school bij u in de buurt.

Bommelerwijs. Samen voor goed onderwijs!

Wie zijn wij?

Het bestuur van Bommelerwijs vormt als hoogste bestuursorgaan het bevoegd gezag van de bij de stichting aangesloten scholen. Binnen het bestuur is een functionele scheiding aangebracht tussen bestuur en intern toezicht, door onderscheid te maken tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.

 

Bommelerwijs streeft naar een professionele aansturing van de organisatie door professioneel management, waarbij het College van Bestuur stuurt in een voorwaardenscheppende, beleidsvoorbereidende en beleidsvormende bestuursstijl. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Bommelerwijs.

 

College van Bestuur:

A.E. Blatter (portefeuille algemene, personele en onderwijs zaken)

P.A.M. Ariaans (portefeuille financiële en facilitaire zaken)

 

Management assistent: H.L. van Santen-Drost

 

Raad van Toezicht:

 1. M. Boas, voorzitter
 2. E.H. Schouten, vice-voorzitter
 3. M.S.M.B. Beljaars
 4. J.W.J. Verberne
 5. H.D. Winia

 

Functionaris Gegevensbescherming: A. Groen (a.groen@cedgroep.nl)

GMR en MR

Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Van elke school zit een MR vertegenwoordiging in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Voor vragen aan de GMR kunt u mailen naar: gmrbommelerwijs@gmail.com

 

In de (G)MR-reglementen staat de gevoegdheden beschreven welke van de GMR zijn overgedragen aan de MR.

 

U kunt het reglement inzien. Neemt u hiervoor contact op met de schooldirecteur.

Jaarverslagen

Het jaarverslag geeft een beeld van de activiteiten en de financiën binnen onze stichting.

 

Hieronder vind u het jaarverslag: 

 

Bommelerwijs Jaarverslag 2016

 

Bommelerwijs Jaarverslag 2017

 

Bommelerwijs Jaarverslag 2018

 

Bommelerwijs Jaarverslag 2019

 

Bommelerwijs Jaarverslag 2020

 

Bommelerwijs Jaarverslag 2021

 

Bommelerwijs Jaarverslag 2022

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren